Rådgivning

Topledelse

Drøftelse af hvordan ny ledelsesstrategi udvikles og implementeres.
Udvikling af den personlige ledelsesstil samt anvendelse af ledelsesværktøjer.

Cybertruslen og risikostyring

Hvordan skal man forholde sig til cybertruslen som bestyrelse og direktion? Hvilke elementer bør indgå i virksomhedens risikomangement og -styring? Hvilke konkrete tiltag bør gennemføres og i hvilken rækkefølge?