Foredrag

Cybersikkerhed på bestyrelses- og direktionsniveauet

Cybersikkerhed er kommet på agendaen de fleste steder, men hvordan skal emnet håndteres på det strategiske niveau? Forstå trusler og sårbarheder uden tekniske forkortelser. Få det rigtige mindset og en række konkrete værktøjer til brug i bestyrelse og direktion.

Stringent og systematisk planlægning

Hvordan man kan analysere komplekse problemstillinger og udvikle den bedste løsning.
En militær tilgang, der kan anvendes overalt, og som sikrer, at alle relevante elementer inddrages, afvejes og anvendes.

God og effektiv ledelse

Min ledelsesfilosofi og ledelsesværktøjer, sådan som de er udviklet og formet gennem 37 år i Forsvaret, heraf 5 år som Forsvarschef fra 2012 – 2017, samt efterfølgende virke i erhvervslivet.
Få inspiration og konkrete værktøjer gennem mange eksempler og anekdoter.

Forandringsledelse

Hvad gør man ledelsesmæssigt, når virksomheden står overfor en større ændring? Hvilke områder må holdes i fokus, og hvad betyder detaljerne? Hvilke faser kan overvejes? Få værktøjer og inspiration gennem en række eksempler og anekdoter.