Om Peter Bartram

Peter Bartram var i knap 37 år ansat i Forsvaret og blev i 2012, som 50 årig, udnævnt til general og Forsvarschef, den yngste nogensinde. Han var dermed sat i spidsen for mere end 20.000 ansatte og et budget på ca. 21 mia. kroner.

I sine fem år som Forsvarschef stod han i spidsen for en markant omlægning af Forsvaret, hvor der blev effektiviseret og sparet for ca. 3 miliarder kr. årligt. Flere nye store sikkerhedspolitiske udfordringer, fra især Rusland og Islamisk Stat, skulle håndteres parallelt, hvilket besværliggjorde omlægningen, og stillede store krav til alle involveret i arbejdet.

Fra sin tid i Forsvaret har han erfaring med drift og udvikling af en stor virksomhed (med eget “flyselskab”, “rederi”, “landtransportfirma”, “universitet” mv.). Han besidder en god evne til strategisk perspektivering og risikostyring, og han har personlige erfaringer fra et omfattende internationalt engagement, som fortsat vedligeholdes.

Han er i dag beskæftiget med bestyrelsesarbejde som formand for Center for Ledelse (CfL) og Børns Vilkår, næstformand i JP/Politikens Hus, Jyllands-Postens Fond samt Jyllands-Posten Holding. Han er tillige medlem af bestyrelsen for DESMI A/S samt formand for Advisory Board i MH Strategic Solution.

Sideløbende rådgiver han virksomheder om ledelse, planlægning og cybersikkerhed. Sidstnævnte i et strategisk samarbejde med Deloitte, der er verdensførende indenfor ‘Cyber Consulting’. Han er desuden programdirektør i Bestyrelsesforeningen på CBS.

Peter Bartrams efteruddannelse omfatter et ophold på Wharton Business School i USA.

Han holder foredrag om ledelsesrelevante forhold, cybersikkerhed og sikkerhedspolitiske emner.