Om Peter Bartram

Peter Bartram er professionelt bestyrelsesmedlem og er bl.a. bestyrelsesformand for JP/Politikens HUS, MWGroup, Børns Vilkår og One Cyber Group.

Sideløbende holder han foredrag og rådgiver virksomheder og enkeltpersoner om ledelse, planlægning og cybersikkerhed samt sikkerhedspolitiske emner.

Han var i knap 37 år ansat i Forsvaret og blev i 2012, som 50 årig, udnævnt til general og Forsvarschef, den yngste nogensinde. Han var dermed sat i spidsen for mere end 20.000 ansatte og et budget på ca. 21 mia. kroner.

I sine fem år som Forsvarschef stod han i spidsen for en markant omlægning af Forsvaret, hvor der blev effektiviseret og sparet for ca. 3 miliarder kr. årligt. Desuden blev to nye store kommandoer etableret: Arktisk Kommando i Grønland og Specialoperationskommandoen som overordnet myndighed for Jærgerkorpset og Frømandskorpset. Flere nye store sikkerhedspolitiske udfordringer, fra især Rusland og Islamisk Stat samt cyberdomænet, skulle håndteres parallelt, hvilket besværliggjorde omlægningen, og stillede store krav til alle involveret i arbejdet.

Fra sin tid i Forsvaret har han erfaring med drift og udvikling af en stor virksomhed (med eget “flyselskab”, “rederi”, “landtransportfirma”, “universitet” mv.). Han besidder en god evne til strategisk perspektivering og risikostyring, og han har personlige erfaringer fra et omfattende internationalt engagement, som fortsat vedligeholdes.

Han har været programdirektør i Bestyrelsesforeningen på CBS 2018 – 2019.

Peter Bartrams efteruddannelse omfatter et ophold på Wharton Business School i USA.