Foredrag

Cybersikkerhed på bestyrelses- og direktionsniveauet

Cybersikkerhed er kommet på agendaen de fleste steder, men hvordan skal emnet håndteres på det strategiske niveau? Få det rigtige mindset og en række konkrete værktøjer til brug i bestyrelse og direktion.

Stringent og systematisk planlægning

Hvordan man kan analysere komplekse problemstillinger og udvikle den bedste løsning.
En militær tilgang, der kan anvendes overalt, og som sikrer, at alle relevante elementer inddrages, afvejes og anvendes.

God og effektiv ledelse

Min ledelsesfilosofi og ledelsesværktøjer, sådan som de er udviklet og formet gennem 37 år i Forsvaret, heraf 5 år som Forsvarschef fra 2012 – 2017.
Få inspiration og konkrete værktøjer gennem mange eksempler og anekdoter.

Disruption, og strategiudvikling

Hvad gør man, når alting forandrer sig i et højt tempo? Lær hvordan man kan udvikle en strategi, der er tilstrækkelig fremtidssikret, fleksibel og som bygger på egne styrkepositioner.